Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 11: Acreditarea organismelor de certificare
(1) Acreditarea organismelor de certificare prevazute la art. 43 din Regulamentul general privind protectia datelor se realizeaza de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, in calitate de organism national de acreditare, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al…