Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Incalcarea dispozitiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protectia datelor constituie contraventie.

(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt avertismentul si amenda contraventionala.

(3) Incalcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza in conditiile prevazute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protectia datelor.

(4) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor contraventionale, precum si a celorlalte masuri corective prevazute de art. 58 din Regulamentul general privind protectia datelor se fac de Autoritatea nationala de supraveghere, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi.

Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni