Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 12: Dispozitii generale privind masuri corective si sanctiuni
(1) Incalcarea dispozitiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protectia datelor constituie contraventie.

(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt avertismentul si amenda contraventionala.

(3) Incalcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege…

Art. 13: Aplicarea masurilor corective autoritatilor si organismelor publice
(1) In cazul constatarii incalcarii prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor si ale prezentei legi de catre autoritatile/organismele publice, Autoritatea nationala de supraveghere incheie un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la…

Art. 14: Constatarea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni autoritatilor si organismelor publice
(1) Daca in urma controlului prevazut la art. 13 alin. (3) se constata faptul ca autoritatile/organismele publice nu au adus la indeplinire in totalitate masurile prevazute in planul de remediere, Autoritatea nationala de supraveghere, in functie de circumstantele fiecarui caz…

Art. 15.
In aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protectia datelor, art. 142 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in…