Legea GDPR 2019 actualizata

(1) In cazul constatarii incalcarii prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor si ale prezentei legi de catre autoritatile/organismele publice, Autoritatea nationala de supraveghere incheie un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la care anexeaza un plan de remediere.

(2) Termenul de remediere se stabileste in functie de riscurile asociate prelucrarii, precum si demersurile necesar a fi indeplinite pentru asigurarea conformitati prelucrarii.

(3) In termen de 10 zile de la data expirarii termenului de remediere, Autoritatea nationala de supraveghere poate sa reia controlul.

(4) Responsabilitatea indeplinirii masurilor de remediere revine autoritatii/organismului public care, potrivit legii, poarta raspunderea contraventionala pentru faptele constatate.

(5) Modelul planului de remediere care se anexeaza la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este prevazut in anexa Plan de remediere, care face parte integranta din prezenta lege.

Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni