Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Daca in urma controlului prevazut la art. 13 alin. (3) se constata faptul ca autoritatile/organismele publice nu au adus la indeplinire in totalitate masurile prevazute in planul de remediere, Autoritatea nationala de supraveghere, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte, poate aplica sanctiunea contraventionala a amenzii, cu luarea in considerare a criteriilor prevazute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protectia datelor.

(2) Constituie contraventie incalcarea de catre autoritatile/organismele publice a urmatoarelor dispozitii din Regulamentul general privind protectia datelor, referitoare la:
a) obligatiile operatorului si ale persoanei imputernicite de operator in conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 si 43;
b) obligatiile organismului de certificare in conformitate cu art. 42 si 43;
c) obligatiile organismului de monitorizare in conformitate cu art. 41 alin. (4).

(3) Constituie contraventie incalcarea de catre autoritatile/organismele publice a dispozitiilor art. 3-9 din prezenta lege.

(4) Contraventiile prevazute la alin. (2) si (3) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 100.000 lei.

(5) Constituie contraventie incalcarea de catre autoritatile/organismele publice a urmatoarelor dispozitii din Regulamentul general privind protectia datelor, referitoare la:
a) principiile de baza pentru prelucrare, inclusiv conditiile privind consimtamantul, in conformitate cu art. 5-7 si art. 9;
b) drepturile persoanelor vizate in conformitate cu art. 12-22;
c) transferurile de date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala, in conformitate cu art. 44-49;
d) orice obligatii in temeiul legislatiei nationale adoptate in temeiul capitolului IX;
e) nerespectarea unei decizii sau a unei limitari temporare sau definitive asupra prelucrarii sau a suspendarii fluxurilor de date, emisa de catre Autoritatea nationala de supraveghere in temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin incalcarea dispozitiilor art. 58 alin. (1).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la alin. (5) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 200.000 lei.

(7) Constituie contraventie incalcarea de catre autoritatile/organismele publice a unei decizii emise de Autoritatea nationala de supraveghere in conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protectia datelor.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la alin. (7) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 200.000 lei.

Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni