Legea GDPR 2019 actualizata

In aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protectia datelor, art. 142 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"- Art. 142. – (1) Sanctiunile contraventionale principale pe care le aplica Autoritatea nationala de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) si i) din Regulamentul general privind protectia datelor, sunt avertismentul si amenda. Aplicarea amenzii se face in conditiile art. 83 din Regulamentul general privind protectia datelor."
Art. 16. – Prezenta lege intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

Capitolul VI - Masuri corective si sanctiuni