Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Structura organizatorica a Autoritatii nationale de supraveghere se aproba de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.

(2) Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Pana la rectificarea bugetara din cursul anului 2005, Autoritatea nationala de supraveghere va avea un numar de 37 de posturi, exclusiv demnitarii.

(3) Regulamentul de organizare si functionare se intocmeste de Autoritatea nationala de supraveghere si se aproba de Biroul permanent al Senatului.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba de presedintele Autoritatii nationale de supraveghere.

Capitolul IV - Organizarea si functionarea Autoritatii nationale de supraveghere