Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 15.
(1) Structura organizatorica a Autoritatii nationale de supraveghere se aproba de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.

(2) Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Pana la rectificarea bugetara din cursul anului 2005,…

Art. 16.
(1) Personalul Autoritatii nationale de supraveghere este format din functionari publici sau, dupa caz, personal contractual si se incadreaza prin examen sau concurs, in conditiile legii.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii nationale de…

Art. 17.
‚Äč(1) Autoritatea nationala de supraveghere are un buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.

(2) Autoritatea nationala de supraveghere, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetul propriu si il inainteaza Guvernului in vederea includerii in…

Art. 18.
Salarizarea personalului Autoritatii nationale de supraveghere se realizeaza corespunzator functiilor similare din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului, in conditiile legii.