Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Personalul Autoritatii nationale de supraveghere este format din functionari publici sau, dupa caz, personal contractual si se incadreaza prin examen sau concurs, in conditiile legii.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii nationale de supraveghere se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, de munca ale personalului contractual din aparatul Autoritatii nationale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, in conditiile legii.

(4) Personalul Autoritatii nationale de supraveghere nu poate detine actiuni sau parti sociale la societatile comerciale cu obiect de activitate in domenii care se afla in competenta acesteia si nu poate avea calitatea de membru in organele de conducere ale unor asemenea societati.

(5) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementeaza domeniul de activitate al Autoritatii nationale de supraveghere sau a regulamentului de organizare si functionare atrage raspunderea penala, contraventionala sau disciplinara, dupa caz.

Capitolul IV - Organizarea si functionarea Autoritatii nationale de supraveghere