Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Baza de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de catre Autoritatea nationala de supraveghere, pe baza de protocol de predare-primire, incheiat in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) La implinirea termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea nationala de supraveghere preia activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si personalul aferent acestei activitati de la institutia Avocatul Poporului.

(3) Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), Guvernul va pune la dispozitie Autoritatii nationale de supraveghere spatiul si dotarile necesare desfasurarii activitatii acesteia.

(4) Dupa adoptarea regulamentului prevazut la art. 15 alin. (3), dar nu mai tarziu de termenul prevazut la alin. (1), Autoritatea nationala de supraveghere va incadra personalul necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.

Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii