Legea GDPR 2019 actualizata

Art. 19.
(1) Baza de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de catre Autoritatea nationala de supraveghere,…

Art. 20.
(1) Numarul de 37 de posturi si fondurile aferente functionarii Autoritatii nationale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzatoare a numarului de posturi si a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa…

Art. 21.
Pana la implinirea termenului prevazut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va indeplini in continuare atributiile prevazute de lege in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 22.
Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa…

Art. 23.
Declaratia formulata la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28ianuarie 1981, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,…

Art. 24.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, in termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari propunerile de candidati pentru functia de presedinte si de vicepresedinte al Autoritatii nationale…