Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Numarul de 37 de posturi si fondurile aferente functionarii Autoritatii nationale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzatoare a numarului de posturi si a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile prevazute la alin. (1) in structura bugetului de stat, in structura si volumul bugetelor celor doua institutii - Avocatul Poporului si Autoritatea nationala de supraveghere -, precum si in anexele la acestea.

Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii