Legea GDPR 2019 actualizata

Declaratia formulata la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28ianuarie 1981, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. La art. 3 pct. 2 lit. c):

Prezenta conventie se aplica si prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decat cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse intr-un asemenea sistem.
Autoritatea nationala competenta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."

Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii