Legea GDPR 2019 actualizata

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, in termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari propunerile de candidati pentru functia de presedinte si de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere, in conformitate cu prevederile art. 7.   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,
TEODOR MELESCANU  

Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii