Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 12 Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
(1)   Operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un…