Legea GDPR 2019 actualizata

(1) Fiecare stat membru se asigura ca una sau mai multe autoritati publice independente sunt responsabile de monitorizarea aplicarii prezentului regulament, in vederea protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea si in vederea facilitarii liberei circulatii a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii („autoritatea de supraveghere”). 
 
(2)   Fiecare autoritate de supraveghere contribuie la aplicarea coerenta a prezentului regulament in intreaga Uniune. In acest scop, autoritatile de supraveghere coopereaza atat intre ele, cat si cu Comisia, in conformitate cu capitolul VII. 
 
(3)   In cazul in care mai multe autoritati de supraveghere sunt instituite intr-un stat membru, acesta desemneaza autoritatea de supraveghere care reprezinta autoritatile respective in cadrul comitetului si instituie un mecanism prin care sa asigure respectarea de catre celelalte autoritati a normelor privind mecanismul pentru asigurarea coerentei prevazut la articolul 63. 
 
(4)   Fiecare stat membru notifica Comisiei dispozitiile de drept pe care le adopta in temeiul prezentului capitol pana la 25 mai 2018 si, fara intarziere, orice modificare ulterioara pe care o aduce acestor dispozitii. 

Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente