Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 51 - Autoritatea de supraveghere
(1) Fiecare stat membru se asigura ca una sau mai multe autoritati publice independente sunt responsabile de monitorizarea aplicarii prezentului regulament, in vederea protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea si in vederea facilitarii liberei…

Articolul 52 - Independenta
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere beneficiaza de independenta deplina in indeplinirea sarcinilor sale si exercitarea competentelor sale in conformitate cu prezentul regulament. 
 
(2)   Membrul sau membrii fiecarei autoritati de supraveghere, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii…

Articolul 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
(1)   Statele membre se asigura ca fiecare membru al autoritatii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri transparente: 
— de parlament; 
— de guvern; 
— de seful statului; sau 
— de un organism independent…

Articolul 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
(1)   Fiecare stat membru prevede, pe cale legislativa, urmatoarele: 
 
(a) 
instituirea fiecarei autoritati de supraveghere; 
 
(b) 
calificarile si conditiile de eligibilitate necesare pentru a fi numit in calitate de membru al fiecarei…