Legea GDPR 2021 actualizata


Sectiunea 1 – Statutul independent

Articolul 51 - Autoritatea de supraveghere
(1) Fiecare stat membru se asigura ca una sau mai multe autoritati publice independente sunt responsabile de monitorizarea aplicarii prezentului regulament, in vederea protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea si in vederea facilitarii liberei…

Articolul 52 - Independenta
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere beneficiaza de independenta deplina in indeplinirea sarcinilor sale si exercitarea competentelor sale in conformitate cu prezentul regulament. 
 
(2)   Membrul sau membrii fiecarei autoritati de supraveghere, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii…

Articolul 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
(1)   Statele membre se asigura ca fiecare membru al autoritatii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri transparente: 
— de parlament; 
— de guvern; 
— de seful statului; sau 
— de un organism independent…

Articolul 54 - Norme privind instituirea autoritatii de supraveghere
(1)   Fiecare stat membru prevede, pe cale legislativa, urmatoarele: 
 
(a) 
instituirea fiecarei autoritati de supraveghere; 
 
(b) 
calificarile si conditiile de eligibilitate necesare pentru a fi numit in calitate de membru al fiecarei…


Sectiunea 2 – Abilitati, sarcini si competente

Articolul 55 - Competenta
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere are competenta sa indeplineasca sarcinile si sa exercite competentele care ii sunt conferite in conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru de care apartine. 
 
(2)   In cazul in care prelucrarea este…

Articolul 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
(1)   Fara a aduce atingere articolului 55, autoritatea de supraveghere a sediului principal sau a sediului unic al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator este competenta sa actioneze in calitate de autoritate de supraveghere principala pentru prelucrarea transfrontaliera efectuata…

Articolul 57 - Sarcini
(1)   Fara a aduce atingere altor sarcini stabilite in temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere, pe teritoriul sau: 
 
(a) 
monitorizeaza si asigura aplicarea prezentului regulament; 
 
(b) 
promoveaza actiuni de sensibilizare si…

Articolul 58 - Competente
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere are toate urmatoarele competente de investigare: 

(a) 
de a da dispozitii operatorului si persoanei imputernicite de operator si, dupa caz, reprezentantului operatorului sau al persoanei imputernicite de operator sa furnizeze orice…

Articolul 59 - Rapoarte de activitate
Fiecare autoritate de supraveghere intocmeste un raport anual cu privire la activitatile sale, care poate include o lista a tipurilor de incalcari notificate si a tipurilor de masuri luate in conformitate cu articolul 58 alineatul (2). Rapoartele se transmit parlamentului…