Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Statele membre se asigura ca fiecare membru al autoritatii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri transparente: 
— de parlament; 
— de guvern; 
— de seful statului; sau 
— de un organism independent imputernicit sa faca numiri in temeiul dreptului intern. 
 
(2)   Fiecare membru in cauza are calificarile, experienta si competentele necesare, in special in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, pentru a-si putea indeplini atributiile si exercita competentele. 
 
(3)   Atributiile unui membru inceteaza in cazul expirarii mandatului, in cazul demisiei sau pensionarii din oficiu in conformitate cu dreptul intern relevant. 
 
(4)   Un membru poate fi demis doar in cazuri de abateri grave sau daca nu mai indeplineste conditiile necesare pentru indeplinirea atributiilor sale.

Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente