Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Fiecare autoritate de supraveghere are competenta sa indeplineasca sarcinile si sa exercite competentele care ii sunt conferite in conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru de care apartine. 
 
(2)   In cazul in care prelucrarea este efectuata de autoritati publice sau de organisme private care actioneaza pe baza literei (c) sau (e) de la articolul 6 alineatul (1), este autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv. In astfel de cazuri, nu se aplica articolul 56. 
 
(3)   Autoritatile de supraveghere nu sunt competente sa supravegheze operatiunile de prelucrare ale instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare.

Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente