Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 55 - Competenta
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere are competenta sa indeplineasca sarcinile si sa exercite competentele care ii sunt conferite in conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru de care apartine. 
 
(2)   In cazul in care prelucrarea este…

Articolul 56 - Competenta autoritatii de supraveghere principale
(1)   Fara a aduce atingere articolului 55, autoritatea de supraveghere a sediului principal sau a sediului unic al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator este competenta sa actioneze in calitate de autoritate de supraveghere principala pentru prelucrarea transfrontaliera efectuata…

Articolul 57 - Sarcini
(1)   Fara a aduce atingere altor sarcini stabilite in temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere, pe teritoriul sau: 
 
(a) 
monitorizeaza si asigura aplicarea prezentului regulament; 
 
(b) 
promoveaza actiuni de sensibilizare si…

Articolul 58 - Competente
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere are toate urmatoarele competente de investigare: 

(a) 
de a da dispozitii operatorului si persoanei imputernicite de operator si, dupa caz, reprezentantului operatorului sau al persoanei imputernicite de operator sa furnizeze orice…

Articolul 59 - Rapoarte de activitate
Fiecare autoritate de supraveghere intocmeste un raport anual cu privire la activitatile sale, care poate include o lista a tipurilor de incalcari notificate si a tipurilor de masuri luate in conformitate cu articolul 58 alineatul (2). Rapoartele se transmit parlamentului…