Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Fara a aduce atingere articolului 55, autoritatea de supraveghere a sediului principal sau a sediului unic al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator este competenta sa actioneze in calitate de autoritate de supraveghere principala pentru prelucrarea transfrontaliera efectuata de respectivul operator sau respectiva persoana imputernicita in cauza in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 60. 
 
(2)   Prin derogare de la alineatul (1), fiecare autoritate de supraveghere este competenta sa trateze o plangere depusa in atentia sa sau o eventuala incalcare a prezentului regulament, in cazul in care obiectul acesteia se refera numai la un sediu aflat in statul sau membru sau afecteaza in mod semnificativ persoane vizate numai in statul sau membru. 
 
(3)   In cazurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol, autoritatea de supraveghere informeaza fara intarziere autoritatea de supraveghere principala cu privire la aceasta chestiune. In termen de trei saptamani de la momentul informarii, autoritatea de supraveghere principala decide daca trateaza sau nu cazul respectiv in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 60, luand in considerare daca exista sau nu un sediu al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator pe teritoriul statului membru a carui autoritate de supraveghere a informat-o. 
 
(4)   In cazul in care autoritatea de supraveghere principala decide sa trateze cazul, se aplica procedura prevazuta la articolul 60. Autoritatea de supraveghere care a informat autoritatea de supraveghere principala poate inainta un proiect de decizie acesteia din urma. Autoritatea de supraveghere principala tine seama in cea mai mare masura posibila de proiectul respectiv atunci cand pregateste proiectul de decizie prevazut la articolul 60 alineatul (3). 
 
(5)   In cazul in care autoritatea de supraveghere principala decide sa nu trateze cazul, autoritatea de supraveghere care a informat autoritatea de supraveghere principala trateaza cazul in conformitate cu articolele 61 si 62.

(6)   Autoritatea de supraveghere principala este singurul interlocutor al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator in ceea ce priveste prelucrarea transfrontaliera efectuata de respectivul operator sau de respectiva persoana imputernicita de operator.

Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente