Legea GDPR 2019 actualizata

Fiecare autoritate de supraveghere intocmeste un raport anual cu privire la activitatile sale, care poate include o lista a tipurilor de incalcari notificate si a tipurilor de masuri luate in conformitate cu articolul 58 alineatul (2). Rapoartele se transmit parlamentului national, guvernului si altor autoritati desemnate prin dreptul intern. Acestea se pun la dispozitia publicului, a Comisiei si a comitetului. 

Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente