Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Autoritatea de supraveghere principala coopereaza cu celelalte autoritati de supraveghere vizate, in conformitate cu prezentul articol, in incercarea de a ajunge la un consens. Autoritatea de supraveghere principala si autoritatile de supraveghere vizate isi comunica reciproc toate informatiile relevante. 
 
(2)   Autoritatea de supraveghere principala poate solicita in orice moment altor autoritati de supraveghere vizate sa ofere asistenta reciproca in temeiul articolului 61 si poate desfasura operatiuni comune in temeiul articolului 62, in special in vederea efectuarii de investigatii sau a monitorizarii punerii in aplicare a unei masuri referitoare la un operator sau o persoana imputernicita de operator, stabilit(a) in alt stat membru. 
 
(3)   Autoritatea de supraveghere principala comunica fara intarziere informatiile relevante referitoare la aceasta chestiune celorlalte autoritati de supraveghere vizate. Autoritatea de supraveghere principala transmite fara intarziere un proiect de decizie celorlalte autoritati de supraveghere vizate, pentru a obtine avizul lor, si tine seama in mod corespunzator de opiniile acestora. 
 
(4)   In cazul in care oricare dintre celelalte autoritati de supraveghere vizate exprima, in termen de patru saptamani dupa ce a fost consultata in conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, o obiectie relevanta si motivata la proiectul de decizie, autoritatea de supraveghere principala, in cazul in care nu da curs obiectiei relevante si motivate sau considera ca obiectia nu este relevanta sau motivata, sesizeaza mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 63. 
 
(5)   In cazul in care intentioneaza sa dea curs obiectiei relevante si motivate formulate, autoritatea de supraveghere principala transmite celorlalte autoritati de supraveghere vizate un proiect revizuit de decizie pentru a obtine avizul acestora. Acest proiect revizuit de decizie face obiectul procedurii mentionate la alineatul (4) pe parcursul unei perioade de doua saptamani. 
 
(6)   In cazul in care niciuna dintre celelalte autoritati de supraveghere vizate nu a formulat obiectii la proiectul de decizie transmis de autoritatea de supraveghere principala in termenul mentionat la alineatele (4) si (5), se considera ca autoritatea de supraveghere principala si autoritatile de supraveghere vizate sunt de acord cu proiectul de decizie respectiv, care devine obligatoriu pentru acestea. 
 
(7)   Autoritatea de supraveghere principala adopta decizia si o notifica sediului principal sau sediului unic al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator, dupa caz, si informeaza celelalte autoritati de supraveghere vizate si comitetul cu privire la decizia in cauza, incluzand un rezumat al elementelor si motivelor relevante. Autoritatea de supraveghere la care a fost depusa plangerea informeaza reclamantul cu privire la decizie. 
 
(8)   Prin derogare de la alineatul (7), in cazul in care o plangere este refuzata sau respinsa, autoritatea de supraveghere la care s-a depus plangerea adopta decizia, o notifica reclamantului si informeaza operatorul cu privire la acest lucru. 
 
(9)   In cazul in care autoritatea de supraveghere principala si autoritatile de supraveghere vizate sunt de acord sa refuze sau sa respinga anumite parti ale unei plangeri si sa dea curs altor parti ale plangerii respective, se adopta o decizie separata pentru fiecare dintre aceste parti. Autoritatea de supraveghere principala adopta decizia pentru partea care vizeaza actiunile referitoare la operator, o notifica sediului principal sau sediului unic al operatorului sau al persoanei imputernicite de operator de pe teritoriul statului membru in cauza si informeaza reclamantul cu privire la acest lucru, in timp ce autoritatea de supraveghere a reclamantului adopta decizia pentru partea care vizeaza refuzarea sau respingerea plangerii respective, o notifica reclamantului si informeaza operatorul sau persoana imputernicita de operator cu privire la acest lucru. 
 
(10)   In urma notificarii deciziei autoritatii de supraveghere principale in temeiul alineatelor (7) si (9), operatorul sau persoana imputernicita de operator ia masurile necesare pentru a se asigura ca activitatile de prelucrare sunt in conformitate cu decizia in toate sediile sale din Uniune. Operatorul sau persoana imputernicita de operator notifica masurile luate in vederea respectarii deciziei autoritatii de supraveghere principale, care informeaza celelalte autoritati de supraveghere vizate. 
 
(11)   In cazul in care, in circumstante exceptionale, o autoritate de supraveghere vizata are motive sa considere ca exista o nevoie urgenta de a actiona in vederea protejarii intereselor persoanelor vizate, se aplica procedura de urgenta prevazuta la articolul 66. 
 
(12)   Autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate isi furnizeaza reciproc informatiile solicitate in temeiul prezentului articol, pe cale electronica, utilizand un formular standard. 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta