Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
(1)   Autoritatea de supraveghere principala coopereaza cu celelalte autoritati de supraveghere vizate, in conformitate cu prezentul articol, in incercarea de a ajunge la un consens. Autoritatea de supraveghere principala si autoritatile de supraveghere vizate isi comunica reciproc toate informatiile relevante. 

Articolul 61 - Asistenta reciproca
(1)   Autoritatile de supraveghere isi furnizeaza reciproc informatii relevante si asistenta pentru a pune in aplicare prezentul regulament in mod coerent si instituie masuri de cooperare eficace intre ele. Asistenta reciproca se refera, in special, la cereri de informatii si…

Articolul 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
(1)   Dupa caz, autoritatile de supraveghere desfasoara operatiuni comune, inclusiv investigatii comune si masuri comune de aplicare a legii, in care sunt implicati membri sau personal din autoritatile de supraveghere ale altor state membre. 
 
(2)   In cazul…