Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Dupa caz, autoritatile de supraveghere desfasoara operatiuni comune, inclusiv investigatii comune si masuri comune de aplicare a legii, in care sunt implicati membri sau personal din autoritatile de supraveghere ale altor state membre. 
 
(2)   In cazul in care operatorul sau persoana imputernicita de operator detine sedii in mai multe state membre sau daca un numar semnificativ de persoane vizate din mai multe state membre sunt susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de operatiuni de prelucrare, o autoritate de supraveghere din fiecare dintre statele membre respective are dreptul de a participa la operatiunile comune. Autoritatea de supraveghere care este competenta in conformitate cu articolul 56 alineatul (1) sau alineatul (4) invita autoritatile de supraveghere din fiecare dintre aceste state membre sa ia parte la operatiunile comune respective si raspunde fara intarziere la cererea de participare a unei autoritati de supraveghere. 
 
(3)   O autoritate de supraveghere poate, in conformitate cu dreptul intern si cu acordul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine, sa acorde competente, inclusiv competente de investigare, membrilor sau personalului autoritatii de supraveghere din statul membru de origine implicati in operatiuni comune sau, in masura in care dreptul statului membru al autoritatii de supraveghere din statul membru de primire permite acest lucru, poate autoriza membrii sau personalul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine sa isi exercite competentele de investigare in conformitate cu dreptul statului membru al acestei din urma autoritati. Astfel de competente de investigare pot fi exercitate doar sub coordonarea si in prezenta membrilor sau personalului autoritatii de supraveghere din statul membru de primire. Membrii sau personalul autoritatii de supraveghere din statul membru de origine sunt supusi dreptului intern sub incidenta caruia intra autoritatea de supraveghere din statul membru de primire. 
 
(4)   In cazul in care, in conformitate cu alineatul (1), personalul unei autoritati de supraveghere din statul membru de origine isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru, statul membru de primire isi asuma responsabilitatea pentru actiunile personalului respectiv, inclusiv raspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate de membrii personalului respectiv in cursul operatiunilor acestora, in conformitate cu dreptul statului membru pe teritoriul caruia isi desfasoara operatiunile. 
 
(5)   Statul membru pe teritoriul caruia s-au produs prejudiciile repara aceste prejudicii in conditiile aplicabile prejudiciilor cauzate de propriul sau personal. Statul membru de origine al autoritatii de supraveghere al carei personal a cauzat prejudicii unei persoane de pe teritoriul unui alt stat membru ramburseaza acestui alt stat membru totalitatea sumelor pe care le-a platit persoanelor indreptatite in numele acestora. 
 
(6)   Fara a aduce atingere exercitarii drepturilor sale fata de terte parti si cu exceptia alineatului (5), fiecare stat membru se abtine, in cazul prevazut la alineatul (1), de la a pretinde de la un alt stat membru rambursarea despagubirilor pentru prejudiciile mentionate la alineatul (4). 
 
(7)   In cazul in care este planificata o operatiune comuna, iar o autoritate de supraveghere nu se conformeaza, in termen de o luna, obligatiei prevazute in a doua teza a alineatului (2) din prezentul articol, celelalte autoritati de supraveghere pot adopta o masura provizorie pe teritoriul statului membru al respectivei autoritati, in conformitate cu articolul 55. In acest caz, necesitatea urgenta de a actiona in temeiul articolului 66 alineatul (1) este considerata a fi indeplinita si necesita un aviz de urgenta sau o decizie obligatorie urgenta din partea comitetului, in conformitate cu articolul 66 alineatul (2). 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta