Legea GDPR 2019 actualizata

Pentru a contribui la aplicarea coerenta a prezentului regulament in intreaga Uniune, autoritatile de supraveghere coopereaza intre ele si, dupa caz, cu Comisia prin mecanismul pentru asigurarea coerentei, astfel cum se prevede in prezenta sectiune.

Capitolul VII – Cooperare si coerenta