Legea GDPR 2021 actualizata

Articolul 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
Pentru a contribui la aplicarea coerenta a prezentului regulament in intreaga Uniune, autoritatile de supraveghere coopereaza intre ele si, dupa caz, cu Comisia prin mecanismul pentru asigurarea coerentei, astfel cum se prevede in prezenta sectiune.

Articolul 64 - Avizul comitetului
(1)   Comitetul emite un aviz de fiecare data cand o autoritate de supraveghere competenta intentioneaza sa adopte oricare dintre masurile de mai jos. In acest scop, autoritatea de supraveghere competenta comunica proiectul de decizie comitetului, atunci cand: 
 

Articolul 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
(1)   Pentru a asigura aplicarea corecta si coerenta a prezentului regulament in cazuri individuale, comitetul adopta o decizie obligatorie in urmatoarele cazuri: 
 
(a)
atunci cand, in unul dintre cazurile mentionate la articolul 60 alineatul (4), o…

Articolul 66 - Procedura de urgenta
(1)   In circumstante exceptionale, atunci cand o autoritate de supraveghere vizata considera ca exista o necesitate urgenta de a actiona in scopul protejarii drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, aceasta poate, prin derogare de la mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la…

Articolul 67 - Schimb de informatii
Comisia poate adopta acte de punere in aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalitatile de realizare a schimbului electronic de informatii intre autoritatile de supraveghere, precum si intre autoritatile de supraveghere si comitet, in special formularul…