Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Comitetul emite un aviz de fiecare data cand o autoritate de supraveghere competenta intentioneaza sa adopte oricare dintre masurile de mai jos. In acest scop, autoritatea de supraveghere competenta comunica proiectul de decizie comitetului, atunci cand: 
 
(a) 
vizeaza adoptarea unei liste de operatiuni de prelucrare care fac obiectul cerintei de efectuare a unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor, in conformitate cu articolul 35 alineatul (4); 
 
(b) 
in conformitate cu articolul 40 alineatul (7), se refera la conformitatea cu prezentul regulament a unui proiect de cod de conduita sau a unei modificari sau extinderi a unui cod de conduita; 
 
(c) 
vizeaza aprobarea criteriilor pentru acreditarea unui organism in conformitate cu articolul 41 alineatul (3) sau a unui organism de certificare in conformitate cu articolul 43 alineatul (3);

(d) 
vizeaza determinarea clauzelor standard in materie de protectie a datelor mentionate la articolul 46 alineatul (2) litera (d) sau la articolul 28 alineatul (8); 

(e) 
vizeaza autorizarea clauzelor contractuale mentionate la articolul 46 alineatul (3) litera (a); sau 

(f) 
vizeaza aprobarea regulilor corporatiste obligatorii in sensul articolului 47. 

(2)   Orice autoritate de supraveghere, presedintele comitetului sau Comisia poate solicita ca orice chestiune de aplicare generala sau care produce efecte in mai mult de un stat membru sa fie examinata de comitet in vederea obtinerii unui aviz, in special in cazul in care o autoritate de supraveghere competenta nu respecta obligatiile privind asistenta reciproca in conformitate cu articolul 61 sau privind operatiunile comune in conformitate cu articolul 62. 
 
(3)   In cazurile mentionate la alineatele (1) si (2), comitetul emite un aviz cu privire la chestiunea care ii este prezentata, cu conditia sa nu fi emis deja un aviz cu privire la aceeasi chestiune. Avizul respectiv este adoptat in termen de opt saptamani cu majoritatea simpla a membrilor comitetului. Aceasta perioada poate fi prelungita cu sase saptamani, tinandu-se seama de complexitatea chestiunii. In ceea ce priveste proiectul de decizie mentionat la alineatul (1) transmis membrilor comitetului in conformitate cu alineatul (5), un membru care nu a emis obiectii intr-un termen rezonabil indicat de presedinte se considera a fi de acord cu proiectul de decizie. 
 
(4)   Autoritatile de supraveghere si Comisia comunica pe cale electronica comitetului, fara intarzieri nejustificate, printr-un formular standard, orice informatie relevanta, inclusiv, dupa caz, o sinteza a faptelor, proiectul de decizie, motivele care fac necesara adoptarea unei astfel de masuri, precum si opiniile altor autoritati de supraveghere vizate. 
 
(5)   Presedintele comitetului informeaza pe cale electronica, fara intarzieri nejustificate: 
(a) 
membrii comitetului si Comisia cu privire la orice informatie relevanta care i-a fost comunicata, utilizand un formular standard. Secretariatul comitetului furnizeaza traduceri ale informatiilor relevante, acolo unde este necesar; si 
 
(b) 
autoritatea de supraveghere mentionata, dupa caz, la alineatele (1) si (2), si Comisia cu privire la aviz si il publica. 
 
(6)   Autoritatea de supraveghere competenta nu isi adopta proiectul de decizie mentionat la alineatul (1) in termenul mentionat la alineatul (3). 
 
(7)   Autoritatea de supraveghere mentionata la alineatul (1) tine seama pe deplin de avizul comitetului si comunica pe cale electronica presedintelui comitetului, in termen de doua saptamani de la primirea avizului, daca isi va pastra sau isi va modifica proiectul de decizie si, daca este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizand un formular standard. 
 
(8)   In cazul in care autoritatea de supraveghere vizata informeaza presedintele comitetului, in termenul mentionat la alineatul (7) din prezentul articol, ca intentioneaza sa nu se conformeze avizului comitetului, integral sau partial, oferind motivele relevante, se aplica articolul 65 alineatul (1). 
 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta