Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Pentru a asigura aplicarea corecta si coerenta a prezentului regulament in cazuri individuale, comitetul adopta o decizie obligatorie in urmatoarele cazuri: 
 
(a)
atunci cand, in unul dintre cazurile mentionate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate de supraveghere vizata a formulat o obiectie relevanta si motivata la un proiect de decizie a autoritatii principale sau autoritatea principala a respins o astfel de obiectie ca nefiind relevanta sau motivata. Decizia obligatorie se refera la toate chestiunile vizate de obiectia relevanta si motivata, in special la chestiunea daca prezentul regulament a fost incalcat; 
 
(b) 
in cazul in care exista opinii divergente cu privire la care dintre autoritatile de supraveghere vizate detine competenta pentru sediul principal; 
 
(c) 
in cazul in care o autoritate de supraveghere competenta nu solicita avizul comitetului in cazurile mentionate la articolul 64 alineatul (1) sau nu tine seama de avizul comitetului emis in temeiul articolului 64. In acest caz, orice autoritate de supraveghere vizata sau Comisia poate comunica chestiunea comitetului. 
 
(2)   Decizia mentionata la alineatul (1) se adopta in termen de o luna de la prezentarea chestiunii, cu o majoritate de doua treimi a membrilor comitetului. Acest termen poate fi prelungit cu o luna, tinandu-se seama de complexitatea chestiunii. Decizia mentionata la alineatul (1) se motiveaza si se adreseaza autoritatii de supraveghere principale si tuturor autoritatilor de supraveghere vizate, fiind obligatorie pentru acestea. 
 
(3)   In cazul in care comitetul nu a fost in masura sa adopte o decizie in termenele mentionate la alineatul (2), acesta isi adopta decizia in termen de doua saptamani de la data expirarii celei de a doua luni mentionate la alineatul (2), cu o majoritate simpla a membrilor sai. In cazul in care membrii comitetului au opinii divergente in proportii egale, decizia se adopta prin votul presedintelui. 
 
(4)   Autoritatile de supraveghere vizate nu adopta o decizie asupra chestiunii prezentate comitetului in conformitate cu alineatul (1) in termenele mentionate la alineatele (2) si (3). 
 
(5)   Presedintele comitetului notifica, fara intarzieri nejustificate, decizia mentionata la alineatul (1) autoritatilor de supraveghere vizate. Comitetul informeaza Comisia cu privire la acest lucru. Decizia se publica pe site-ul comitetului, fara intarziere, dupa notificarea de catre autoritatea de supraveghere a deciziei finale mentionate la alineatul (6). 
 
(6)   Autoritatea de supraveghere principala sau, daca este cazul, autoritatea de supraveghere la care s-a depus plangerea isi adopta decizia finala pe baza deciziei mentionate la alineatul (1) din prezentul articol, fara intarziere nejustificata si in termen de cel mult o luna de la notificarea de catre comitet a deciziei sale. Autoritatea de supraveghere principala sau, daca este cazul, autoritatea de supraveghere la care s-a depus plangerea informeaza comitetul cu privire la data la care decizia sa finala este notificata operatorului sau persoanei imputernicite de operator si, respectiv, persoanei vizate. Decizia finala a autoritatilor de supraveghere vizate se adopta in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 60 alineatele (7), (8) si (9). Decizia finala se refera la decizia mentionata la alineatul (1) din prezentul articol si precizeaza faptul ca decizia mentionata la respectivul alineat va fi publicata pe site-ul al comitetului, in conformitate cu alineatul (5). La decizia finala se anexeaza decizia mentionata la alineatul (1) din prezentul articol. 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta