Legea GDPR 2019 actualizata

Comisia poate adopta acte de punere in aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalitatile de realizare a schimbului electronic de informatii intre autoritatile de supraveghere, precum si intre autoritatile de supraveghere si comitet, in special formularul standard mentionat la articolul 64. 
 
Actele de punere in aplicare respective sunt adoptate in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 93 alineatul (2). 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta