Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comitetul european pentru protectia datelor („comitetul”) este instituit ca organ al Uniunii si are personalitate juridica. 
 
(2)   Comitetul este reprezentat de presedintele sau. 
 
(3)   Comitetul este alcatuit din seful unei autoritati de supraveghere din fiecare stat membru si din Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor sau reprezentantii respectivi ai acestora. 
 
(4)   In cazul in care intr-un stat membru mai multe autoritati de supraveghere sunt responsabile de monitorizarea aplicarii dispozitiilor adoptate in temeiul prezentului regulament, se numeste un reprezentant comun in conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv. 

(5)   Comisia are dreptul de a participa la activitatile si reuniunile comitetului fara a avea drept de vot. Comisia numeste un reprezentant. Presedintele comitetului comunica Comisiei activitatile comitetului. 
 
(6)   In cazurile mentionate la articolul 65, Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor detine drept de vot numai cu privire la deciziile care privesc principiile si normele aplicabile in ceea ce priveste institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii care corespund pe fond cu cele din prezentul regulament. 
 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta