Legea GDPR 2019 actualizata

Articolul 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
(1)   Comitetul european pentru protectia datelor („comitetul”) este instituit ca organ al Uniunii si are personalitate juridica. 
 
(2)   Comitetul este reprezentat de presedintele sau. 
 
(3)   Comitetul este alcatuit din seful unei autoritati de supraveghere…

Articolul 69 - Independenta
(1)   Comitetul actioneaza independent in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale in conformitate cu articolele 70 si 71. 
 
(2)   Fara a aduce atingere solicitarilor din partea Comisiei mentionate la articolul 70 alineatul (1) litera (b)…

Articolul 70 - Sarcinile comitetului
(1)   Comitetul asigura aplicarea coerenta a prezentului regulament. In acest scop, din proprie initiativa sau, dupa caz, la solicitarea Comisiei, comitetul are, in special, urmatoarele sarcini: 
 
(a) 
sa monitorizeze si sa asigure aplicarea corecta a prezentului…

Articolul 71 - Rapoarte
(1)   Comitetul intocmeste un raport anual privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrare in Uniune si, daca este relevant, in tari terte si organizatii internationale. Raportul este pus la dispozitia publicului si transmis Parlamentului European, Consiliului si Comisiei. 

Articolul 72 - Procedura
(1)   Comitetul adopta decizii prin majoritate simpla a membrilor sai, cu exceptia cazului cand se prevede altfel in prezentul regulament. 
 
(2)   Comitetul isi adopta propriul regulament de procedura cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai…

Articolul 73 - Presedintele
(1)   Comitetul alege un presedinte si doi vicepresedinti din randul membrilor sai, cu majoritate simpla. 
 
(2)   Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor este de cinci ani si poate fi reinnoit o singura data. 

Articolul 74 - Sarcinile presedintelui
(1)  Presedintele are urmatoarele sarcini:

(a) 
sa convoace reuniunile comitetului si sa stabileasca ordinea de zi; 
 
(b) 
sa notifice deciziile adoptate de comitet, in conformitate cu articolul 65, autoritatii de supraveghere principale…

Articolul 75 - Secretariatul
(1)   Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor. 
 
(2)   Secretariatul isi indeplineste sarcinile exclusiv pe baza instructiunilor presedintelui comitetului. 
 
(3)   Personalul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat…

Articolul 76 - Confidentialitate
(1)   Discutiile din cadrul comitetului sunt confidentiale in cazul in care comitetul considera ca acest lucru este necesar in conformitate cu regulamentul sau de procedura. 
 
(2)  Accesul la documentele prezentate membrilor comitetului, expertilor si reprezentantilor partilor terte…