Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comitetul actioneaza independent in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale in conformitate cu articolele 70 si 71. 
 
(2)   Fara a aduce atingere solicitarilor din partea Comisiei mentionate la articolul 70 alineatul (1) litera (b) si la articolul 70 alineatul (2), comitetul, in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale, nu solicita si nu accepta instructiuni de la nicio parte externa. 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta