Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comitetul intocmeste un raport anual privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrare in Uniune si, daca este relevant, in tari terte si organizatii internationale. Raportul este pus la dispozitia publicului si transmis Parlamentului European, Consiliului si Comisiei. 
 
(2)   Raportul anual include o revizuire a aplicarii practice a orientarilor, recomandarilor si bunelor practici mentionate la articolul 70 alineatul (1) litera (l), precum si a deciziilor obligatorii mentionate la articolul 65.

Capitolul VII – Cooperare si coerenta