Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comitetul alege un presedinte si doi vicepresedinti din randul membrilor sai, cu majoritate simpla. 
 
(2)   Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor este de cinci ani si poate fi reinnoit o singura data. 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta