Legea GDPR 2019 actualizata

(1)  Presedintele are urmatoarele sarcini:

(a) 
sa convoace reuniunile comitetului si sa stabileasca ordinea de zi; 
 
(b) 
sa notifice deciziile adoptate de comitet, in conformitate cu articolul 65, autoritatii de supraveghere principale si autoritatilor de supraveghere vizate; 
 
(c) 
sa asigure indeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, in special in ceea ce priveste mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 63. 
 
(2)   Comitetul stabileste in regulamentul sau de procedura repartizarea sarcinilor intre presedinte si vicepresedinti.

Capitolul VII – Cooperare si coerenta