Legea GDPR 2021 actualizata

(1)   Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor. 
 
(2)   Secretariatul isi indeplineste sarcinile exclusiv pe baza instructiunilor presedintelui comitetului. 
 
(3)   Personalul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat in indeplinirea sarcinilor conferite comitetului in temeiul prezentului regulament face obiectul unor linii de raportare separate in raport cu personalul implicat in indeplinirea sarcinilor conferite Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor. 
 
(4)   Daca este oportun, comitetul si Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor elaboreaza si publica un memorandum de intelegere pentru punerea in aplicare a prezentului articol, care sa stabileasca conditiile cooperarii si sa se aplice personalului Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat in indeplinirea sarcinilor conferite comitetului in temeiul prezentului regulament. 
 
(5)   Secretariatul ofera sprijin analitic, administrativ si logistic comitetului. 
 
(6)   Secretariatul este responsabil in special de urmatoarele: 
 
(a) 
gestionarea curenta a activitatii comitetului; 
 
(b) 
comunicarea dintre membrii comitetului, presedintele acestuia si Comisie; 
 
(c) 
comunicarea cu alte institutii si cu publicul; 
 
(d) 
utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicarea interna si externa; 

(e) 
traducerea informatiilor relevante; 
 
(f) 
pregatirea si monitorizarea actiunilor ulterioare reuniunilor comitetului; 
 
(g) 
pregatirea, redactarea si publicarea avizelor, deciziilor privind solutionarea litigiilor dintre autoritatile de supraveghere si a altor texte adoptate de comitet. 
 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta